FRIBO - Centrumhuset
Stubo Karlslätts Muralmålning
Äppleträd i Tranemo
Vår i Vårgårda
Karlslätt odlingslådor
Odinslund i Bollebygd
Apiarium i Tranemo
Åsboplan i Fristad
Dahls park i Vårgårda
Skolgatan i Dalum
Blommande tak i Fristad
Utemiljö i Bollebygd
Tranemobostäder Miljöhus

Miljönätverket Sjuhärad

Miljönätverket Sjuhärad (7miljö) är ett samarbetsprojekt som drivits sedan 1998 av fem mindre allmännyttiga bostadsbolag (Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Fristadbostäder AB, Stubo AB, Vårgårda Bostäder AB och Tranemobostäder AB) i fem olika kommuner i Sjuhäradsbygden.

Bolagen är alla certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001:2015 och vi har ett i stora delar gemensamt verksamhetsledningssystem.

Miljönätverkets fokus är miljöfrågor, men vi har ett nära samarbete även när gäller kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet, energi, GDPR, CSR (Corporate Social Responsibility, dvs socialt ansvarstagande), samt lednings-, marknads- och förvaltarfrågor. Nätverket har en gemensam resurs i form av en verksamhetssamordnare.

 

Nyheter

20
apr
Stubo´s Års- och hållbarhetsberättelse för 2020
Stubo´s Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig. Års- och hållbarhetsberättelse för 2020
Läs mer »
20
apr
Tranemobostäders Års- och hållbarhetsberättelse för 2020
Tranemobostäders Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig. Års- och hållbarhetsberättelse för 2020  
Läs mer »
20
apr
FRIBO´s Års- och hållbarhetsredovisning för 2020
FRIBO´s Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig. Års- och hållbarhetsberättelse för 2020  
Läs mer »
13
jul
FRIBOs Centrumhus uppmärksammas av Informationscentrum för hållbart byggande.
Centrumhuset i Fristad. Informationscentrum för hållbart byggande har publicerat en informativ artikel om hur FRIBO har renoverat Centrumhuset. Från ett […]
Läs mer »