Oljeuppvärmningen utfasad i hela nätverket

Bollebo har nu konverterat oljeeldningen på Vinkelvägen till värmepump. Genom detta minskar vi våra utsläpp av koldioxidekvivalenter med 86 ton per år, samtidigt som vi sänker uppvärmningskostnaden med ca 200 000:- per år.

Konverteringen har kunnat genomföras med hjälp av bidrag från Klimatklivet.

Detta var den sista stora anläggningen i Miljönätverket och vi är i och med detta inte helt fossilfria vad gäller uppvärmning (vi har tre mindre reserv/spetsanläggningar kvar som tillsammans förbrukar ca 2,5 kubikmeter olja ett normalår), men näst intill.