Livscykelanalys av trähus, broschyr

Vi har gjort en livscykelanalys (LCA) av Fribos trähus som visar att man minskar utsläppen av koldioxid med ungefär hälften om man bygger i trä i stället för betong.

Läs mer i broschyren.

Om du är intresserad av själva LCA:n och RISE:s kritiska granskning av denna, får du gärna höra av dig. Bägge finns som PDF.

Den kritiska granskningen och broschyren har medfinansierats av Boråsregionen (Sjuhärads kommunalförbund).

Slutlig fribo_broschyr_170x240mm lagupplost