Fristadsbostäders hållbarhetsredovisning av 2017

Fribos hållbarhetsredovisning av 2017 är nu klar.

Detta är Fribos första hållbarhetsredovisning och samtidigt den första redovisningen inom nätverket som görs enligt GRI Standards 2016.

I denna första redovisning är de flesta indikatorer medtagna, dock inte alla  – vi kommer att införa samtliga relevanta indikatorer under en treårsperiod.

Fribos hållbarhetsredovisning 2017