FRIBOs Centrumhus uppmärksammas av Informationscentrum för hållbart byggande.

Centrumhuset i Fristad.

Informationscentrum för hållbart byggande har publicerat en informativ artikel om hur FRIBO har renoverat Centrumhuset.

  • Från ett platt tak till ett sadeltak.
  • Huset har fått ett bättre klimatskal och alla lägenheter har fått balkong.
  • Det har installerats solceller och anlagts sedumväxter på taket.
  • Energianvändningen har minskat med ca 30%.

Läs hela artikeln:  ”Centrumhusets nya tak med solceller och sedumväxter”