Nyheter

6
Dec

Miljönätverket får ny samordnare

Efter drygt 13 år i Miljönätverk Sjuhärad är det dags för mig att gå vidare till annan uppdragsgivare. Jag lämnar över till en ny samordnare som tillträder i början av 2019.

Det har varit en fantastisk resa jag har fått äran att vara med om:

  • Vi är idag (nästan) helt fria från eldningsolja.
  • Vi har minskat våra utsläpp av koldioxid från 2 400 ton (2009) till knappt 570 ton (2017) – 76%!
  • Såväl energi- (25%) som vattenförbrukningar (24%) har minskats radikalt.
  • Alla bolagen har (eller håller på att installera) solcellsinstallationer.
  • Antalet elbilar och laddhybrider i dagens nätverk: 8 st – fler inköp planeras.
  • Et cetera…

Vill passa på att tacka alla mina kollegor för en underbar tid – och påminna om att det är ni alla som har gjort jobbet! Och ett synnerligen varmt tack ♥ till miljögruppen – utan er skulle intet vara möjligt!

Keep up the good work!!!

9
mar

Fristadsbostäders hållbarhetsredovisning av 2017

Fribos hållbarhetsredovisning av 2017 är nu klar.

Detta är Fribos första hållbarhetsredovisning och samtidigt den första redovisningen inom nätverket som görs enligt GRI Standards 2016.

I denna första redovisning är de flesta indikatorer medtagna, dock inte alla  – vi kommer att införa samtliga relevanta indikatorer under en treårsperiod.

Fribos hållbarhetsredovisning 2017