Nyheter

6
Dec

Miljönätverket får ny samordnare

Efter drygt 13 år i Miljönätverk Sjuhärad är det dags för mig att gå vidare till annan uppdragsgivare. Jag lämnar över till en ny samordnare som tillträder i början av 2019.

Det har varit en fantastisk resa jag har fått äran att vara med om:

  • Vi är idag (nästan) helt fria från eldningsolja.
  • Vi har minskat våra utsläpp av koldioxid från 2 400 ton (2009) till knappt 570 ton (2017) – 76%!
  • Såväl energi- (25%) som vattenförbrukningar (24%) har minskats radikalt.
  • Alla bolagen har (eller håller på att installera) solcellsinstallationer.
  • Antalet elbilar och laddhybrider i dagens nätverk: 8 st – fler inköp planeras.
  • Et cetera…

Vill passa på att tacka alla mina kollegor för en underbar tid – och påminna om att det är ni alla som har gjort jobbet! Och ett synnerligen varmt tack ♥ till miljögruppen – utan er skulle intet vara möjligt!

Keep up the good work!!!

9
mar

Fristadsbostäders hållbarhetsredovisning av 2017

Fribos hållbarhetsredovisning av 2017 är nu klar.

Detta är Fribos första hållbarhetsredovisning och samtidigt den första redovisningen inom nätverket som görs enligt GRI Standards 2016.

I denna första redovisning är de flesta indikatorer medtagna, dock inte alla  – vi kommer att införa samtliga relevanta indikatorer under en treårsperiod.

Fribos hållbarhetsredovisning 2017

7
Dec

Oljeuppvärmningen utfasad i hela nätverket

Bollebo har nu konverterat oljeeldningen på Vinkelvägen till värmepump. Genom detta minskar vi våra utsläpp av koldioxidekvivalenter med 86 ton per år, samtidigt som vi sänker uppvärmningskostnaden med ca 200 000:- per år.

Konverteringen har kunnat genomföras med hjälp av bidrag från Klimatklivet.

Detta var den sista stora anläggningen i Miljönätverket och vi är i och med detta inte helt fossilfria vad gäller uppvärmning (vi har tre mindre reserv/spetsanläggningar kvar som tillsammans förbrukar ca 2,5 kubikmeter olja ett normalår), men näst intill.