FRIBO - Centrumhuset
Stubo Karlslätts Muralmålning
Äppleträd i Tranemo
Vår i Vårgårda
Karlslätt odlingslådor
Odinslund i Bollebygd
Apiarium i Tranemo
Åsboplan i Fristad
Dahls park i Vårgårda
Skolgatan i Dalum
Blommande tak i Fristad
Utemiljö i Bollebygd
Tranemobostäder Miljöhus
Miljögruppen - 7miljö

Miljönätverket Sjuhärad

Miljönätverket Sjuhärad (7miljö) är ett samarbetsprojekt som drivits sedan 1998 av fem mindre allmännyttiga bostadsbolag (Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Fristadbostäder AB, Stubo AB, Vårgårda Bostäder AB och Tranemobostäder AB) i fem olika kommuner i Sjuhäradsbygden.

Bolagen är alla certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001:2015 och vi har ett i stora delar gemensamt verksamhetsledningssystem.

Miljönätverkets fokus är miljöfrågor, men vi har ett nära samarbete även när gäller kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet, energi, GDPR, CSR (Corporate Social Responsibility, dvs socialt ansvarstagande), samt lednings-, marknads- och förvaltarfrågor. Nätverket har en gemensam resurs i form av en verksamhetssamordnare.

 

Nyheter

13
jul
FRIBOs Centrumhus uppmärksammas av Informationscentrum för hållbart byggande.
Centrumhuset i Fristad. Informationscentrum för hållbart byggande har publicerat en informativ artikel om hur FRIBO har renoverat Centrumhuset. Från ett […]
Läs mer »
22
maj
Tranemobostäders AB´s Hållbarhets- och ekonomiredovisning för 2019
Det är den första hållbarhets- och ekonomiredovisning som Tranemobostäder har tagit fram. Tranemo Bostäders Hållbarhets och ekonomiredovisning 2019
Läs mer »
22
maj
STUBO AB´s Års- och hållbarhetsredovisning för 2019
Det är den andra hållbarhetsredovisningen som Stubo har tagit fram. Stubos Års- och hållbarhetsredovisning 2019
Läs mer »
29
apr
Fristadsbostäders Års- och hållbarhetsredovisning 2019
För tredje året i rad har Fribo tagit fram en hållbarhetsredovisning. Fribos Års- och hållbarhetsredovisning 2019
Läs mer »