Miljögruppen 2016-17
Exteriör i Ulricehamn
Utemiljö i Tranemo
Grönt i Vårgårda
Sanatorievägen i Ulricehamn
Körsbärsblommor i Bollebygd
Ölandstok i Tranemo
Utemiljö i Vårgårda
Trähus i Fristad
Grönt i Tranemo
Solgård på Solrosvägen i Ulricehamn
Solceller och vuxengym i Fristad
Hemrydsgatan i Ulricehamn
Odens väg i Bollebygd

Miljönätverket Sjuhärad

Miljönätverket Sjuhärad (7miljö) är ett samarbetsprojekt som drivits sedan 1998 av fem mindre allmännyttiga bostadsbolag (Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Fristadbostäder AB, Stubo AB, Vårgårda Bostäder AB och Tranemobostäder AB) i fem olika kommuner i Sjuhäradsbygden. Bolagen är alla certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001 och vi har ett i stora delar gemensamt verksamhetsledningssystem.

Miljönätverkets fokus är miljöfrågor, men vi har ett nära samarbete även när gäller kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet, energi, CSR (Corporate Social Responsibility, dvs socialt ansvarstagande), samt lednings-, marknads- och förvaltarfrågor. Nätverket har en gemensam resurs i form av en verksamhetssamordnare.

Nyheter

7
Dec
Oljeuppvärmningen utfasad i hela nätverket
Bollebo har nu konverterat oljeeldningen på Vinkelvägen till värmepump. Genom detta minskar vi våra utsläpp av koldioxidekvivalenter med 86 ton […]
Läs mer »
21
Nov
Vårgårda Bostäder satsar på energilagring och bränslecell
Vårgårda Bostäder (VBAB) står i begrepp att helrenovera en första byggnad av sex i ett miljonprogramsområde. Samtidigt som byggnaden bl.a. […]
Läs mer »
7
Nov
LCA-analysen av Åsbovägens trähus
LCA Asbovagen – Final results vf Länken ovan är nu åtgärdad och ska fungera.
Läs mer »